Vårt utstyr

Her kan du se bilde av og lese om utstyret vi bruker i vårt arbeid.

Taubåt (Railo)

 • Lengde 13,45 m
 • Bredde 4,5 m
 • Dybde 1,8 m
 • Bullard pull 5T
 • Kran 3,5 T/M
 • Vinsj 6T

Gravelekter (Sofia)

 • Lengde 16 m
 • Bredde 6 m
 • Dybde 0,8 m
 • Graver 20T
 • Lastekapasitet 40M3/80T
 • Utstyrt med plattform for borring

Flattopp lekter (Anita)

 • Lengde 10 m
 • Bredde 5 m
 • Dybde 0,4 m

Kogg

 • Lengde 6 m
 • Bredde 2 m
 • Dybde 1 m
 • Bullard pull 2T

Lettbåt

 • Lengde 5 m
 • Bredde 2 m
 • Dybde 0,3 m

Arbeidsflåter

Vi har flere små arbeidsflåter.